HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Posiedky nad remeslom

Posiedky nad remeslom

Vážení záujemcovia o tradičné remeslá,

Občianske združenie K-2000 realizuje v roku 2020 projekt Hornonitrianske inšpirácie zameraný na tradičnú živú kultúru a remeslá. V rámci projektu sa 5. januára 2020 uskutočnilo podujatie "Pocta Gašparovi Drozdovi" v Chrenovci-Brusne. Projekt pokračuje vzdelávacím cyklom Posiedky nad remeslom, venovaným košikárstvu, tradičným textilným technikám (šitá čipka, pravnianska sieť), slamienkárstvu a šúpoliarstvu.

Kurz košikárstva - pletenia z pedigu - začína vo štvrtok 13. februára 2020 o 15.00 hodine odbornou prednáškou a prezentáciou v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, na ktorú nadväzujú praktické tvorivé dielne v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt, Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi.

Účastnícky poplatok 10 € (pre členov združení K-2000 a Ars Pro Femina), respektíve 20 € (pre ostatných záujemcov) možno uhradiť na prvom stretnutí. (V poplatku sú zahrnuté náklady na pomôcky a materiál.)

Prihlášky: zdruzenie.k2000@gmail.com, 0917 448 620.

 

Projekt z verejných fondov podporil Fond na podporu umenia.

 


Leták