HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Rok výročí mesta Prievidza 2023 pokračuje

Ak ste v úvode kalendárneho roka nestihli navštíviť výstavu Našim verným mešťanom a hosťom… (Fidelibus civibus et hospitibus nostris…) na pôde Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, máte počas celého septembra možnosť. Dom kultúry v Prievidzi v termíne od 30. augusta do 1. októbra 2023 predstavuje privilégiá udelené Prievidzi kráľovnou Máriou z Anjou v januári 1383 pri príležitosti ich 640. výročia.

Návštevníci sa môžu preniesť v čase a prejsť cestou, ktorá viedla Prievidzu k vstupu medzi najvýznamnejšie mestá, sledovať osud privilégií v nasledujúcich dobách až po ukončenie ich platnosti v roku 1770 kráľovnou Máriou Teréziou.

Výstavné podujatie, ktoré obsah regálií - v desiatich bodoch určujúcich práva mesta a jeho povinnosti voči kráľovstvu - prezentuje prostredníctvom historických predmetov zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, je voľne prístupné v čase od 7. do 12. a od 12.30 do 18. hodiny.

Našim verným mešťanom a hosťom… (plagát)