HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Rozlúčka s basou

Rozlúčka s basou

V utorok pred Popolcovou stredou sa konala rozlúčka s basou. Na zábave nechýbala celá dedina, pretože to bola posledná možnosť zábavy. Blížiac sa k polnoci , hudba stíchla a plačúci sprievod doniesol na márach basu, prikrytú čiernou látkou. Počas obradu kňaz i kostolník často prerušovaným nárekom smútiacich žartovným spôsobom vymenovali prehrešky i neduhy obyvateľov, rozlúčili sa v mene dievok, mládencov i vdov a vdovcov a napokon sa reči obrátili k samotnej base, symbolizujúcej zábavu:

"Olóres, dolóres, naučia ťa v pekle móres. Ach, ty naša basa, tancovala pri tebe všetka chasa. Včera som ti hladkal líčka. Dnes ti už horí sviečka. Olóres, dolóres. Včera som ti hladkal brucho. Dneska ti už obliekli čierne rúcho. Včera som jej stískal rúčku. Dneska jej už na zvon tlčú. Olóres, dolóres. Včera som ti hladkal kolená, dnes si už na márach vystretá, keby si nebola pila pálené s rozličnom, neboli by sme pre teba prišli s čiernym krížom. Olóres, dolóres."

"Zbohom tu spočívaj, Basa premilá, aby si sa k Veľkej noci vzbudila. Olóres, Dolóres, Olóres, Dolóres."

 

Fotografia z pochovávania basy v Diviackej Novej Vsi

 

-iga-