HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Už sa fašiang kráti...

Už sa fašiang kráti...

"Aby boli, aby boli dlhé konope
Aby boli, aby boli chlapcom na gate"

 

Takto v časoch minulých fašiangovníci privolávali dobrú úrodu. Obdobie fašiangov trvá od Troch kráľov a končí v utorok o polnoci pred Popolcovou stredou, ktorá tento rok pripadá na 22. február. Práve posledné dni tohto obdobia boli bujaré, sprevádzané hodovaním, tancom, smiechom, parodovaním všedného života, zaužívaných noriem a zvykov. V tieto dni, malí i veľkí, poobliekali sa do krojov a masiek a v sprievode muziky chodili od domu k domu. Tam za vytancovanie gazdín a mladých dievčat boli náležite odmenení. Takisto to bolo obdobie zabíjačiek, svadieb a zábav a priadok.

V týždni od 6. do 10. februára 2022 sme sa aj u nás v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi preniesli o niekoľko desiatok rokov späť. Spolu s deťmi z prievidzských materských škôl Petra Benického a Mikuláša Mišíka, školákmi z Mariánskej a Sama Chalupku i cezpoľnými z Lazian a Zemianskych Kostolian či so študentmi z "Kaliny" sme si porozprávali o fašiangovom období, zvykoch a maskách, naučili sa vinšovať, spievať pieseň Fašiangy, Turíce či tancovať mládenecké tance s ražňami a reťazové s palicami. Po záverečnej obchôdzke v maskách a odeve všetci dostali aj malú odmenu.

Ďakujeme, dovidenia opäť o rok!

 

PS: Nenapadá vám v súvislosti s fašiangovými obchôdzkami a celou tou anonymizáciou i vzájomným parodovaním tak trochu súčasné dianie okolo GDPR (inak Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)? S tým rozdielom, že naši predkovia sa k podobne "zhýralému" chovaniu uchyľovali viac-menej len raz do roka.

Fotogaléria

22 fotografií