HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

V druhom štvrťroku 2024 pripravujeme

Na začiatku apríla je svet včiel, úľov, včelárskych pomôcok, medu i histórie včelárstva ešte stále v plnej sile, postupne sa však "v zákulisí" pripravujú nové výstavné podujatia, ktoré v priebehu druhého kvartálu naplno obsadia všetky výstavné priestory múzea. V súčasnosti sú medzi hornonitrianskymi múzejníkmi hojne skloňovanou témou počiatky samostatného lesníctva na území Slovenska - ako prvá je v pláne realizácia výstavy S dubovou ratolesťou na golieri prevzatá z partnerského Lesníckeho a drevárskeho múzea so sídlom vo Zvolene. Záujemcovia ju budú môcť nájsť vo výstavných priestoroch múzea II. v termíne apríl - september 2024. Nemálo času rezonujú hry a hračky zo zbierok múzea, na výstave Prázdniny s hračkou vo výstavných priestoroch I. zahviezdia od mája do september a prepoja viacero plánovaných múzejných i mimomúzejných aktivít v prvom a druhom polroku 2024. Od mája do septembra napríklad fantastický svet hračiek pre "dospelákov" - Svet modelov, v najväčších výstavných priestoroch múzea III. predstavujúci makety dopravných prostriedkov od modelárov zo Združenia technických a športových činností Bojnice.

Programová ponuka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, to nie sú iba krátkodobé či dlhodobé výstavy. I prezentačné a tvorivo-náučné podujatie, v roku 2024 úzko späté a previazané s motívom detí, hier a hračiek, v nej majú pevné zastúpenie. Azda najhmatateľnejší dôkaz ponúka súbor kombinovaných podujatí, ktorým múzeum každoročne pripomína a slávi Medzinárodný deň múzeí - tentoraz v piatok 17. a v sobotu 18. mája 2024 až do neskorých podvečerných hodín. O týždeň neskôr budú oslavy pokračovať, druhý ročník nevšedného zážitku - "prespávačky" v múzeu, ktorú za odmenu získa najkreatívnejší a najodvážnejší školský kolektív, takže: 24. mája 2024 opäť prepukne Noc v múzeu!

Na úsvite leta je výsadou i privilégiom múzea možnosť zapojiť sa do zviditeľňovania (nielen) regionálnej ľudovej kultúry a slovesnej, tanečnej a hudobnej tvorby. Hornonitrianske folklórne slávnosti tohtoročnou ústrednou témou - Dieťa, ako inak - múzejným aktivitám priam lahodia. Od jasavého zvolania Zahrajte sa! chýba len malý krôčik k prezentácii historických hračiek a detských hier. Tá udeje sa presne 12. júna 2024. Poslednou múzejnou činnosťou s presahom k predmetom určeným na hranie budú urputné prípravy na cyklus Prázdninové stredy v múzeu, inak zaťažkávací test pre novú kolegyňu múzejnú pedagogičku. Populárnych tvorivých dielní nielen pre prázdninujúcich školákov sa všetci, ktorých predstavivosť a činorodosť neprestajne zžiera, dočkajú v tradičnom termíne mesiacov júl - august.

S dubovou ratolesťou na golieri, grafický návrh  Ekopotulky mestom, plagát  Farebný svet výstav, výtvarná súťaž

V ostatnej prezentačno-odbornej činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa objavuje viacero foriem: pre špecifickú skupinu návštevníkov múzeum každý štvrtý pondelok organizuje Klubové stretnutia, t. j. pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie v meste. V druhej polovici apríla má v programovej ponuke múzea stále miesto podpora celosvetovej výzvy Deň Zeme i ďalšie netradičné podujatie k sviatku modrej planéty. Do konca druhého štvrťroka 2024 ešte hornonitrianski múzejníci stihnú seminár Na pomoc kronikárom s programom zameraným na bádanie v archívoch.

Ak by sa niekomu výber podujatí zdal stále nie dosť pestrý a flexibilný, je tu možnosť voľby ktoréhokoľvek z ponuky dlhodobých podujatí alebo vyraziť na sezónne Ekopotulky mestom Prievidza, ktoré múzeum ponúka v termínoch apríl - jún a september - október, prípadne samostatne pozorovať vtáky a zaujímať sa o lukratívnu odmenu v podobe pozvánky na vybranú akciu spriatelenej ochranárskej Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza, či sa do konca apríla so svojou triedou zapojiť do výtvarnej súťaže Farebný svet výstav a vyhrať už spomínanú Noc v múzeu.

Nateraz toľko, viac o dianí v múzeu i mimo neho niekedy nabudúce. Do skorého videnia!

Zmena termínu i programu vyhradená!