HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Vandrovky za remeslom

Vandrovky za remeslom

Vandrovky za remeslom umožňujú poznávanie tradičných remesiel seniormi a dôchodcami z denných centier klubov dôchodcov v Prievidzi návštevami dielní remeselníkov na hornej Nitre, spojené s poučením o ich tradícii a histórii, ukážkami vybraných remesiel a s nácvikmi jednoduchých remeselných techník. Návštevami seniorov v múzeu, vlastnými vandrovkami za remeslom, spracovaním reportáží a záznamov z návštev i prezentáciou výsledkov projekt sleduje návraty seniorov k tradičným remeslám (seniori prejavili záujem o remeslá viazané na hrnčiarsku a keramikársku tradíciu hornej Nitry, medovnikárstvo a pernikárstvo, maľbu na sklo, tkáčstvo a ručné pletenie textílií), ich oživenie a osvojenie si zručností vybratého remesla, propagáciu vybraných remesiel v komunite seniorov, získanie impulzov pre zmysluplné využívanie času, ochranu kultúrneho dedičstva spoločnosti, pozitívne strávený čas vo vzájomnej komunikácii s nositeľmi remesla či možnosť skrášlenia vlastného prostredia. Prínosom projektu by malo byť rozšírenie aktivít seniorov, skvalitnenie psychosomatických zručností seniorov, propagácia podielu jednotlivcov na ochrane kultúrneho dedičstva regiónu hornej Nitry a zoznámenie sa s poslaním múzea na záchrane muzeálií, kultúrneho a prírodného dedičstva spoločnosti.

Fotogaléria

104 fotografií