HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Veľká vojna v zázemí hornej Nitry

Dve svetové vojny, ktoré v 20. storočí zasiahli národy všetkých kontinentov, patria k historicky najvýznamnejším a najsmutnejším udalostiam v dejinách ľudstva.

V prvom vojenskom konflikte, ktorého storočnicu si pripomíname v tomto roku, bojovalo 65 miliónov vojakov. Mnohonárodnostná mocnosť Rakúsko-Uhorsko vypovedala 28. júla 1914 vojnu Srbsku, čím prvá svetová vojna začala. Do vtedajšej rakúsko-uhorskej armády narukovalo 1421250 vojakov, pričom zo Slovenska viac ako 400 tisíc mužov, čo predstavovalo takmer 15 percent tunajšieho obyvateľstva. Po ich odchode sa úroda znížila o 50 percent a nastal hlad. Po štyroch rokov trvania vojny 11. novembra 1918 zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Deň podpísania prímeria bol bezprostredne po skončení vojny vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Veď vo vojne zahynulo 8 miliónov ľudí a 21 miliónov bolo zranených, z toho padlo 69 tisíc Slovákov a vyše 61 tisíc zostalo doživotne zmrzačených. Milióny rodín tak prišli o živiteľov rodín, čím ich utrpenie malo vážne a trvalé následky.

Hornú Nitru neobišli vari žiadne z udalostí, ktoré zasiahli iné oblasti dnešného Slovenska a svetová vojna sa nevyhla žiadnemu územiu, i keď sa priamo v našom regióne nebojovalo. Akým spôsobom udalosti prvej svetovej vojny zanechali svoju pečať na chode hornej Nitry, čo nasledovalo po nich a aký to malo vplyv na jej ďalší vývoj a život obyvateľov v širších súvislostiach pripomenú zástupcovia regionálnej historiografie vo viacerých plánovaných aktivitách. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi k stému výročiu prvej svetovej vojny pripravilo čitateľskú súťaž so sériou zaujímavých článkov i seminár pre učiteľov dejepisu, ich študentov a všetkých záujemcov o dejiny. Vrcholným podujatím bude výstava venovaná spomienke na utrpenie ľudí počas prvej svetovej vojny, inštalovaná v priestoroch múzea, na ktorej múzejníci i archivári predstavia predmety zo zbierok múzea a dokumenty z fondov archívu, dokladujúce toto smutné obdobie dejín.

Pamätníci s autentickými poznatkami o vojne už nie sú medzi živými, avšak mnohí rodinní príslušníci uchovávajú spomienky svojich predkov, často doložené predmetmi s vlastným osudom. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice sa rozhodli ponúknuť obyvateľom hornej Nitry možnosť podeliť sa s okolím o svoje pamiatky prvej svetovej vojny. Veď všetky zachované militárie, ale i osobné fotografie, listy, denníky, nahrávky z čias vojny a príbehy s nimi spojené, sú kusom súkromnej histórie, ktorá je súčasťou dejín ľudstva. V pripravovanej expozícii k prvej svetovej vojne s názvom MOBILIZÁCIA chcú autori výstavy vytvoriť priestor a umožniť všetkým, čo majú záujem, vystaviť predmety, akýmkoľvek spôsobom sa viažuce na toto obdobie. Na dva mesiace sa verejnosti sprístupnia sústredené rodinné predmety a spomienky tých, ktorí túto strašnú vojnu zažili a uchovajú sa tak nielen v pamäti ďalších návštevníkov, ale i v písomných záznamoch odbornej inštitúcie. Výstava sa bude konať od 11. septembra do 11. novembra 2014, no predmety sa v múzeu začnú sústreďovať už odo dnes až do konania podujatia. Ak sa chcete podeliť s ostatnými o svoje príbehy a zhliadnuť vlastný pamätný predmet na výstave v múzeu, neváhajte, pridajte sa k iným a prineste svoju pamätihodnosť do múzea. Po skončení výstavy si svoje predmety, samozrejme, podľa záujmu môžete odniesť späť domov.

 

Spracovala: Mgr. Jaroslava Kupčoková, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi