HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Voľné pracovné miesto - výtvarník/dokumentátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na voľné pracovné miesto

"Výtvarník - Dokumentátor"

Miesto práce: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Počet pracovných miest: 1

Termín nástupu: november 2023

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok


Základné podmienky:

 • ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
 • práca s PC
 • flexibilita
 • samostatnosť
 • bezúhonnosť
 • kreativita
 • manuálna zručnosť
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • vodičský preukaz sk. B

Nad rámec základných podmienok uvítame:

 • predchádzajúcu odbornú prax v múzeu
 • prax pri inštalácii výstavných podujatí
 • ovládanie práce s grafickým programom Corel Draw
 • fotografické zručnosti

Náplň práce:

 • samostatná odborná práca pri úprave textu s obrázkami, s grafmi, s tabuľkami pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia
 • realizácia prezentačno-propagačných materiálov (pozvánky a katalógy k výstavám, letáky a plagáty k podujatiam, grafická príprava zborníkov, katalógov a publikácií múzea
 • výtvarné realizácie výstav, vrátane manuálnych prác pri inštalácii výstav, príprave podujatí, vrátane prípravy a prenášania rozmernejších výstavných prvkov a manipulácie s rozmernejšími a ťažšími zbierkovými predmetmi
 • vyhľadávanie, spracovanie a aplikácia nových informácií v oblasti výstavníctva v múzejníctve
 • realizácia inštalácie a deinštalácie výstav
 • vedenie odbornej evidencie a dokumentácie obrazových dokladov
 • vedenie centrálnej evidencie negatívov, diapozitívov, filmov a ostatných nosičov.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od vzdelania a odbornej praxe.

Benefity zamestnávateľa:

 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok na rekreáciu
 • flexibilná pracovná doba
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte:
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
e-mailom: riaditel@muzeumpd.sk.

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.