HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Vykopané v Diviakoch nad Nitricou

Kataster Diviak nad Nitricou - najstaršej z obcí Rudnianskej kotliny - je archeologicky veľmi bohatý. Počas najväčších letných horúčav sa pozornosť archeológov zamerala na okrajovú časť obce, kde sa rozkladá pohrebisko z doby bronzovej.

Dávno predtým, ako sa krajina začala pretvárať do dnešnej podoby, sa v širšom okolí dnešnej obce usídlil ľud lužickej kultúry. Strohé doklady ich života v podobe niekoľkých črepov z predpokladaných sídlisk či opevnených výšinných hradísk výrazne dopĺňa materiál z rozsiahlych a najmä dobre preskúmaných pohrebísk. Pohrebisko v Diviakoch nad Nitricou - vtedy mierne návršie skláňajúce sa od pohoria Rokoš k rieke Nitrici - si ako miesto posledného odpočinku vybrali nositelia lužickej kultúry okolo roku 1000 pred Kristom, teda pred viac ako tritisíc rokmi. Spoločnosť v tomto období z hľadiska pohrebných zvyklostí vystihuje najmä jednotná ideológia, viera v posmrtný život a náboženské predstavy.

Prsteň z popolnicového hrobu, Diviaky nad Nitricou

V záhrade rodinného domu č. 143, kde býva rodina Tkáčovcov, boli lužické nálezy objavené už skôr a na susednej parcele bol v minulosti realizovaný aj archeologický výskum. V auguste 2022 sme naprieč pozemkom vytýčili archeologickú sondu s cieľom zachytiť hrobové celky a vôbec to, čo sa nachádza pod povrchom terénu. Vo výkope boli na rôznych miestach odkryté dva hroby s urnami - popolnicami, ale v poškodenom stave, ktorý bol spôsobený najmä plytkým uložením nádob. Na základe predpokladaného tvaru a veľkosti nádob vieme, že ich ústie by sa v celistvom stave nachádzalo len 10 až 15 cm pod povrchom pôdy. Príliš plytko, aby boli chránené pred radlicou pluhu…

Jeden z fragmentov popolnicových nádob, Diviaky na Nitricou, august 2022

Tohtoročný archeologický výskum je dôkazom, že aj nálezisko známe už od 19. storočia, čiastkovo skúmané viac ako sto rokov, nevydalo všetky svoje tajomstvá. Príbeh pokračuje, i keď písaný najmä ochotou majiteľov súkromných pozemkov, na ktorých sa rozkladá, miery ich nadšenia pre archeológiu a dávne osudy ľudí, ktorí žili na rovnakých miestach ako oni dnes. Jediným medzníkom je čas, ktorý odvtedy uplynul.

 

Dominika Andreánska