HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Vystavujeme v Partizánskom i v Prievidzi

Mestskom múzeu Partizánske sa niekoľko mesiacov zdrží výstava Chránené územia Trenčianskeho kraja. Panelová výstava predstavuje najvýznamnejšie a najzachovalejšie časti karpatskej prírody v okresoch Prievidza a Partizánske. Záujemcovia z regiónu hornej Nitry i mimo neho si výstavné podujatie doplnené prírodovednými exponátmi zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi môžu pozrieť od 3. mája do 28. septembra 2023 v priestoroch múzea na Družstevnej ulici v Partizánskom (v pondelok až štvrtok od 9. do 12. a od 13. do 16. hodiny).

 vystavujeme v partizanskom - chranené územia TK

 Výsledkom spolupráce na pôde mesta Prievidza je repríza výstavy V posolstve kráľa k 910. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Dom kultúry v Prievidzi v termíne od 9. mája do 5. júna 2023 pozýva na muzeálnu prezentáciu zoborskej listiny, najstaršieho písomného prameňa k dejinám lokalít na území hornej Nitry, ktorou v roku 1113 kráľ Koloman potvrdzoval majetky benediktínskeho opátstva na Zobore. Obrazovo-textová panelová výstava spolu s exponátmi z archeologických, etnologických, historických a numizmatických zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi je voľne prístupná v čase od 7. do 12. a od 12.30 do 18. hodiny.

vystavujeme v prievidzi - v posolstve krala