HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž

Pravidlá a podmienky súťaže:

Téma "Múzeum očami detí" azda v každom vyvolá predstavu objektu - budovy, v ktorej múzeum sídli. Samotné múzeum však nie je "len" budova. Sú to hlavne zbierky, napríklad archeologické, zoologické, geologické, botanické, etnologické, historické a numizmatické, či tvorené jednotlivými alebo ucelenými súbormi predmetov. Práve z nich po dôkladnom vedeckom preskúmaní vznikajú v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi stále expozície, výstavy a krátkodobé prezentácie, ktoré spája spoločný menovateľ - región horná Nitra.

Ak o múzeu ešte stále nemáte utvorený ucelený obraz, chýba vám inšpirácia a lomcuje vami zvedavosť, dvere Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sú pre vás otvorené! Za nimi zistíte, aké rôzne predmety a príbehy s nimi spojené dokážu ukrývať múzejné vitríny.

Výtvarná súťaž "Múzeum očami detí" bude v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi prebiehať v období od 10. januára do 30. apríla 2023. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci prvého stupňa základných škôl z Prievidze. Hotové práce je potrebné doručiť do sídla Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na Košovskej ceste 9 v pracovných dňoch v čase od 8. do 17. hodiny.

Každé "dielko" musí byť na zadnej strane označené údajmi: názov školy, adresa, meno a priezvisko žiaka, trieda.

Súťažné práce musia byť plošné vo formáte A3. Použitá výtvarná technika je ľubovoľná.
Hlavnou cenou výtvarnej súťaže je nevšedný zážitok pre celú triedu - strávená májová noc v múzeu!

 

Zabezpečuje: Mgr. Miroslava Kováčová

 


Plagát