HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výzva k hornonitrianskym výtvarníkom

Výzva k hornonitrianskym výtvarníkom

Občianske združenie K-2000 v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice vyzýva všetkých záujemcov k zapojeniu sa do projektu Memento, výstava z tvorby výtvarníkov hornej Nitry, venovaná 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Plánované výstavné podujatie sa v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi uskutoční v dňoch od 10. apríla do 11. mája 2015.

Cieľom projektu je inšpirovať k tvorbe výtvarných diel motivovaných témou vojny a poskytnúť adekvátne inšpiratívne zdroje a podnety v podobe dokladov z múzejných zbierok, archívnych dokumentov, fotografií dobových udalostí a spomienok pamätníkov. V snahe poskytnúť bohaté myšlienkové popudy k originálnej a sugestívnej výtvarnej transformácii témy vojny v umeleckej tvorbe pozývame na podujatia:

PREKLIATIE VOJNY - výstava inštalovaná v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi od 5. marca do 7. mája 2015

PRE PAMÄŤ - podujatie, ktoré je spomienkou na tragické udalosti počas druhej svetovej vojny v obci Cigeľ a uskutoční sa v utorok 10. marca 2015 o 16.00 hod. v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

VÝTVARNÝ WORKSHOP na tému "Obrazy vojny a možnosti ich výtvarnej interpretácie v dielach výtvarníkov", termín 21. marec 2015 od 9.00 h. v priestoroch Súkromnej základnej umeleckej školy, Bakalárska 2, Prievidza.

Výsledkom priaznivej reakcie na výzvu bude zapojenie sa do tvorby výtvarných diel s tematikou vojny s možnosťou ich výberu do kolekcie putovnej výstavy Memento, venovanej 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny.

Výtvarné práce, označené základnými osobnými údajmi (autor, názov diela, technika, rok vzniku, formát, kontakt), možno priniesť do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na Košovskej ceste 9 v dňoch 30. a 31. marca 2015 v čase od 7.00 do 17.00 h. Uzávierka výberu prác: 31. marec 2015.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

Spracovala: Mgr. Amália Lomnická, predsedníčka o.z. K-2000

 

Bližšie informácie pre záujemcov na telefónnom čísle 0917 448 620 alebo e-mailovej adrese zdruzenie.K2000@gmail.com.

 


Propagačný leták s výzvou výtvarníkom

Sprievodný list a koncepcia projektu Memento