HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Z geologického archívu Zeme (súťaž)

Z geologického archívu Zeme (súťaž)

Prázdninová súťaž prichádza

Ani leto v roku 2020 neostane bez čitateľskej súťaže, ktorú iniciovali a pripravovali hornonitrianski múzejníci. Počas prázdninových mesiacov ponúknu čitateľom týždenníka MY Hornonitrianske noviny poznávanie geologickej minulosti Zeme od jej zrodu cez pretváranie až do súčasnej podoby.

Súťažné príspevky, nadväzujúce na originálnu výstavu Z geologického archívu Zeme, ktorú autorsky pripravila Ing. Katarína Keratová, priblížia významné medzníky premien modrej planéty, jednotlivé geologické éry. Nepredstaviteľne dlhá história planéty, ktorá sa začala pred 4,6 miliardy rokov, sa člení na prahory, starohory, prvohory, druhohory, treťohory, štvrtohory. Každá z týchto geologických ér je charakteristická osobitými udalosťami, skamenelinami vyhynutých skupín organizmov a horninami, nesúcimi v sebe záznamy predchádzajúcich historických epizód spojených s pohybom kontinentov, horotvornými pochodmi, vulkanizmom, zmenou klimatických podmienok a ďalšími úkazmi. Spoločne tak vytvárajú jedinečný "geologický archív Zeme", ktorý umožňuje spoznávať rozmanitosť zaniknutých foriem rastlinnej i živočíšnej ríše a analyzovať paleoprostredie.

Prostredníctvom letnej súťaže sa vydáte s nami na dlhú, vzrušujúcu cestu do praveku, staroveku, stredoveku i novoveku modrej planéty, počas ktorej život v praoceánoch i na prakontinentoch prešiel mnohými vzostupmi i pádmi, aby sa nakoniec rozvinul do podoby, akú poznáme dnes. Tohoročná súťaž bude mať deväť kôl. Každý týždeň bude v článku ukrytá odpoveď na pripojenú súťažnú otázku. Príspevky a úlohy budú duplicitne uverejňované aj na webových stránkach múzea (Súťaž) a informačnom portáli MY Horná Nitra. Súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca, podmienkou zlosovania bude správna odpoveď na otázku, doručená do desiatich dní písomnou cestou na adresu redakcie spolu s kupónom príslušného kola. Správne odpovede budú zaradené do zlosovania a z každého kola vylosovaný výherca získa vecné ceny. Mená výhercov uverejnení periodikum MY Hornonitrianske noviny dve čísla po kole s otázkou. Spolu s prázdninami skončí aj súťaž a posledný augustový deň bude uverejnený záverečný článok. Až do 10. septembra 2020 budú očakávané odpovede finálneho kola, ktorého vyhodnotenie bude uverejnené 14. septembra 2020. Výherca či výherkyňa si prevezme vecné ocenenie v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.

 

Prievidza jún 2020

Spracovala: Ing. Katarína Keratová