HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Z programovej ponuky v treťom štvrťroku 2024

Rok 2024 sa čochvíľa prehupne do druhej polovice, v programovej ponuke Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa zmeny prejavia postupne. Výstavnú činnosť budú po väčšinu leta napĺňať "aprílová" výstava S dubovou ratolesťou na golieri prevzatá z partnerského Lesníckeho a drevárskeho múzea so sídlom vo Zvolene a "májové" výstavy Prázdniny s hračkou s rozsiahlym výberom hier, prvých hračiek, bábik, detských kuchyniek, plyšových zvieratiek, stavebníc či hudobných nástrojov zo zbierok histórie, etnológie i archeológie, respektíve Svet modelov - predstavujúca makety dopravných prostriedkov od modelárov zo Združenia technických a športových činností Bojnice. V prípade výstavy Vítaní hostia otvorenej deň pred slnovratom v rámci 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, ide o predstavenie histórie karpatských Nemcov z hornej Nitry so zameraním na tradičný odev; múzeum s výstavou hosťuje v priestoroch Slovenského národného múzea-Múzea Slovenských národných rád do 14. septembra 2024.

Dve z aktuálnych výstav budú mať oproti plánovaným termínom kratšie trvanie. Viac o počiatkoch samostatného lesníctva na území Slovenska návštevníci zistia "len" do polovice augusta, v malej výstavnej miestnosti lesnícke exponáty v rýchlom slede nahradí numizmatická muzeálna prezentácia Skutočné tváre na papierových bankovkách (september - november 2024). Hry a hračky zo zbierok múzea v hlavnej výstavnej miestnosti múzea potešia oko malého i veľkého návštevníka do 10. septembra 2024, keď ich vystrieda architektonicko-historická štúdia Nová Prievidza, ktorá v termíne september 2024 - január 2025 predstaví pod heslom Najstaršie sídlisko v Prievidzi od plánov k realite. Po "modelárskej" výstave v najväčšej výstavnej (bývalej expozičnej) miestnosti sa na obdobie september/október - december 2024 predstavia Osobnosti múzea - oslava stého výročia muzeálnej činnosti na hornej Nitre a jej nositeľov.

Ďalším príspevkom do výstavného programu múzea v treťom štvrťroku bude spomienka na vojnové zločiny v Prievidzi a okolí priamo na mieste činu v podobe obnovenej premiéry špeciálnej expozície Suterén zla v rozšírených výstavných priestoroch (autentický priestor niekdajšieho väzenia gestapa v suteréne súčasného sídla Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi), plánovaná na obdobie august 2024 - máj 2025. Téma Slovenského národného povstania a druhej svetovej vojny rezonuje aj v prípade podujatia, ktoré Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravuje s partnerským obecným múzeom v Zemianskych Kostoľanoch.

Prázdninové stredy v múzeu

Tradične neprehliadnuteľnou položkou v ponuke prezentačných a tvorivo-náučných podujatí je cyklus Prázdninové stredy v múzeu, v júli i v auguste, osem stretnutí fantázie a tvorivosti, bohatá kombinácia tém i materiálov, to všetko aj v roku 2024 a nielen pre prázdninujúcich školákov! Výnimočné celoeurópske podujatie spája inštitúcie zodpovedné za ochranu a záchranu historických i prírodných jedinečností jednotlivých štátov a regiónov európskeho kontinentu - septembrové Dni európskeho kultúrneho dedičstva budú opäť znamenať súbor kombinovaných podujatí pripravený pre všetkých návštevníkov a priaznivcov múzea, ale i deň otvorených dverí v múzeu - v druhej polovici septembra 2024 - pre každého.

Svoje termíny má i v treťom kvartáli 2024 rezervované špecifická skupina návštevníkov, pre ktorú múzeum každý štvrtý pondelok organizuje Klubové stretnutia - pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie v meste. Ostatná prezentačno-odborná činnosť Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi však ponúka viaceré formy, ktoré realizuje na mieru skupinám i jednotlivcom. Dlhodobé vzdelávacie podujatia pre školy, školské zariadenia i záujmové subjekty ostatných záujemcov umožňujú výber z rozprávaní, besied, prednášok, prezentácií, exkurzií i iných aktivít kultúrno-výchovnej práce, tematicky vychádzajúcich a orientovaných na poznatky z vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry.

Po prázdninách sa opäť vráti špeciálna ponuka sezónnych prírodovedných exkurzií po niektorej z voliteľných trás - Ekopotulky mestom (Prievidza) pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy, v skrátenej, jednoduchšej verzii ako Miniekopotulky pre materské školy a prvý stupeň základných škôl; múzeum ich ponúkne i v termíne september - október. Pre milovníkov fauny je tu navyše stále možnosť obdivovať zblízka múzejný "Zookútik" a v ňom rôznorodosť živočíchov od plcha cez výra až po jeleňa. Zatiaľ len v hrubých náznakoch je aktivita určená všetkým, ktorí holdujú výtvarnému umeniu nehľadiac na techniku či formu a zároveň nepohrdnú múzeom ako námetom - snáď už po lete bude predstava o treťom ročníku "súboja o prespávačku v múzeu" jasnejšia.

Hornonitrianski múzejníci sa tešia na vašu návštevu (nielen) v treťom štvrťroku 2024!

Zmena termínu i programu vyhradená!