HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Z terénneho zápisníka múzejníčky II.

Rýchle obhliadky vodných plôch na poliach Koša a Laskára počas skorej jari strieda v mesiaci máj ponor do hustých porastov trstiny a vŕb. Chvíľu sa cítite ako slon v porceláne, kým si nájdete svoj úkryt s výhľadom na potenciálne zaujímavé miesto. Čvachtanie, šuchotanie, praskanie, nečakané vyzváňanie telefónu a cvakanie uzávierky odoznejú a v podrepe sa stávate lovcom zvukov prírody. Pre birdwatcherov s chuťou spoznať spev typických mokraďových druhov ponúkame zábery troch typov stanovíšť na prepadlisku Ťakov v Laskári so zaznamenanými zvukmi. Prosíme, pridajte si zvuk na reproduktoroch (alebo si založte slúchadlá) a započúvajte sa.

Na suchších okrajoch mokrade sú v trstine vtrúsené mladé vŕby - sú výborným posedom pre svrčiaka riečneho (Locustella fluviatilis), ktorý si vyznačuje teritórium nezameniteľným "dzedzedzedze ". K spevu svrčiaka sa pridáva spev trsteniarika veľkého (Acrocephalus arundinaceus). Jeho výrazný škrekotavý hlas sa rozlieha z hustých porastov trstiny a v porovnaní s ostatnými menšími druhmi trsteniarikov je nezameniteľný. V teréne si poľahky urobíte odhad o hustote hniezdiacich párov spomínaného druhu, na spev jedného samca odpovedajú spevom ďalšie samce.

  • Dva typické druhy pre trstinu: svrčiak riečny a trsteniarik veľký

Po presune bližšie k vodnej ploche prechádzame náznakom lužného lesíka s jelšou lepkavou (Alnus glutinosa). V podraste lipkavec a žihľava a nad hlavami spev typického druhu pre svetlé lesy, parky a skupinky stromov - kolibkárika čipčavého (Phylloscopus collybita). Všeobecne známe "čif-čaf čif čaf čif čaf" dopĺňa spev známej interpretky ľudových piesní... necháme na vás.

  • Spev kolibkárika čipčavého sprevádzaný hlasom kukučky...

Jeden-dva fotozábery, keď míňame porasty mokraďového druhu kosatca žltého (Iris pseudacorus) a brodíme sa opačným smerom žihľavou a rojom komárov k ploche s pokročilejším zazemnením. Arómu zahnívajúceho blata vybalansuje pozorovanie sliepočky vodnej (Gallinula chloropus) a vzápätí početná populácia skokana rapotavého (Pelophylax ridibundus).

Kvitnú tu kosatce

  • Kvitnú tu kosatce

  • Sólo pre skokana rapotavého

Naša ďalšia výprava do mokradí bude zameraná na podvečerný život chriašteľov a netopierov.

Zapísala a zaznamenala pre vás: Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD.