HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Z terénneho zápisníka múzejníčky

Skorá jar na mokradiach v Koši a Laskári ponúka zaujímavé pozorovania migrujúcich vtákov. Vydajte sa po stopách múzejnej ornitologičky a navštívte s ďalekohľadom blízke aj široké okolie ich vodných plôch a husté brehové porasty. Z poznámok z posledného februárového týždňa vyberáme údaje o preletujúcom kŕdli cíbikov chochlatých (Vanellus vanellus), typických mokraďových druhov.

V minulosti bežne hniezdili na zatopených poliach a pasienkoch v alúviu rieky Nitry popri početných kŕdľoch kalužiakov a brehárov, ktoré majú svoje zastúpenie už len v zoologických zbierkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Z terénu  Z terénu  Z terénu

Z hniezdičov sú v tomto čase na mokradiach prítomné kačice divé (Anas platyrhynchos), potápky chochlaté (Podiceps cristatus) a z hustého tŕstia možno vzácne pozorovať vyletieť kaňu močiarnu (Circus aeruginosus). Zo zimných hostí sme sa započúvali do švitorenia kŕdľa ikavcov - piniek severských (Fringilla montifringilla).

Postupne budeme sledovať prílet ďalších hniezdičov a informovať vás o nich.