HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Žrebovanie výhercov publikácie Klenoty prírody Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja

Výstava Západné Karpaty - spoločná hranica. Chránené územia Trenčianskeho kraja v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi skončila. Triedne kolektívy základných a stredných škôl, ktoré sa v období od 23. januára do 19. marca 2012 zúčastnili rovnomenného sprievodného podujatia, mali za svoju snahu možnosť získať nepredajnú publikáciu Klenoty prírody Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja. Žrebovanie výhercov sa uskutočnilo 5. apríla 2012 za účasti múzejníkov zodpovedných za prípravu a realizáciu spomínanej aktivity a riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Mgr. Petry Štefánikovej, ktorá uskutočnila samotné zlosovanie. Práve jej ruka z osudia vytiahla žrebovacie lístky s piatimi šťastnými výhercami, ktorí si svoju odmenu môžu prevziať v zastúpení pedagógov na sekretariáte múzea počas pracovného týždňa v čase od 7. do 15. hodiny.

 

Výhercovia knihy Klenoty prírody Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja:


  • E-škola Prievidza, Súkromná základná škola, Ul. Ľ. Ondrejova, Prievidza
  • študenti 3.A na Súkromnej strednej odbornej škole (Culture, Art and Tourism School), Ul. S. Chalúpku, Prievidza
  • študenti 1.L na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka, Prievidza
  • žiaci 5.A na Základnej škole s materskou školou v Lazanoch
  • žiaci 5.B na III. Základnej škole, Ul. S. Chalúpku, Prievidza

Výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie podujatia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi s ich účasťou.

Fotogaléria

7 fotografií