HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Z múzejného diania

Zaujímavosti z činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a diania okolo neho:

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi počas Veľkej noci zatvorené.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi počas Hornonitrianskych folklórnych slávností otvorené dlhšie i v sobotu.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi oznamuje svojim návštevníkom, že po vynútenej dvojmesačnej prestávke sú jeho priestory na Košovskej ceste 9 v Prievidzi od polovice mája 2020 pre verejnosť opätovne otvorené. Ďakujeme.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi oznamuje svojim návštevníkom, že od 10. 3. 2020 budú jeho priestory až do odvolania pre verejnosť zatvorené.

V prvý októbrový deň platí v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi voľný vstup na všetky podujatia.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi mení základné vstupné.

Prírodný amfiteáter Lesopark Prievidza hostí hlavný program a sprievodné podujatia 30. ročníka folklórneho festivalu na hornej Nitre.

Komuniké zo stretnutia zástupcov kultúrno-vzdelávacích ustanovizní hornej Nitry.

Koordinačné stretnutie zástupcov kultúrno-výchovných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi oznamuje svojim návštevníkom, že v stredu 15. 4. 2015, budú jeho priestory na Košovskej ceste 9 v Prievidzi pre verejnosť zatvorené.