HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Faktúra DF069/23
Dátum vyhotovenia: 26.5.2023
Faktúra doručená: 29.5.2023
Dodávateľ
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 2950/105
612 00 Brno
IČO: 101435
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Účastnícky poplatok na konferencii
Názov položky:
Účastnícky poplatok na konferencii, 33.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,83 EUR
ceny sú vrátane DPH