HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Faktúra DF178/22
Dátum vyhotovenia: 29.11.2022
Faktúra doručená: 1.12.2022
Číslo objednávky: OV/041/22
Dodávateľ
Profi Press SK, s.r.o.
Dlhá 25
949 01 Nitra
IČO: 45348723
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Nákup kníh, poštovné
Názov položky:
Nákup kníh, 144 EUR
Názov položky:
poštovné, 6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH