HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Faktúra DF199/22
Dátum vyhotovenia: 5.12.2022
Faktúra doručená: 12.12.2022
Číslo zmluvy: z 01. 2004
Dodávateľ
Fedor Nikmon
Družstevná 386/40
972 11 Lazany
IČO: 40181456
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Služby technika PO a bezp. práce - IV. št. 2022
Názov položky:
Služby technika PO a bezp. práce - IV. št. 2022, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH