HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/002/20
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
IČO: 00151866
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Civilná ochrana 2020
Názov položky:
Predplatné periodiká, 7.09 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
7,09 EUR
ceny sú vrátane DPH