HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/005/23
Dodávateľ
ELPRIM s. r. o.
Jégého ulica 875/5
971 01 Prievidza
IČO: 51422301
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
Názov položky:
Revízie zariadení, 1500 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 500,00 EUR
ceny sú vrátane DPH