HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/008/23
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Predplatné časopisu Múzeum 2023
Názov položky:
Predplatné periodiká, 24.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
24,80 EUR
ceny sú vrátane DPH