HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/040/22
Dodávateľ
FERART s.r.o.
Nová Rožňavská 3
831 04 Bratislava 3
IČO: 31372333
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Kľúč Torx - 2ks, poštovné
Názov položky:
DHM / OTE, 17.95 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
17,95 EUR
ceny sú vrátane DPH