HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/041/18
Dodávateľ
Slovenský Červený kríž v Prievidzi
Staničná 2
971 01 Prievidza
IČO: 00416118
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
8 hodinový kurz prvej pomoci
Názov položky:
Všeobecné služby, 20 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH