HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/042/22
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Zborník SNM-Prírodné vedy, poštovné
Názov položky:
Predplatné periodiká, 8.3 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
8,30 EUR
ceny sú vrátane DPH