HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/044/18
Dodávateľ
SANOSIL SK
Holekova 1
811 04 Bratislava
IČO: 46631348
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Sanosil S010
Názov položky:
Konzervátorský materiál, 132 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
528,00 EUR
ceny sú vrátane DPH