HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/046/18
Dodávateľ
WAD, s.r.o.
Štepná 15
841 01 Bratislava 42
IČO: 36751073
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Konzervátorský materiál
Názov položky:
Konzervátorský materiál, 58.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
58,50 EUR
ceny sú vrátane DPH