HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/047/18
Dodávateľ
HAS centrum s.r.o.
Nedožerská cesta 7
971 01 Prievidza
IČO: 36325520
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Názov položky:
Revízie zariadení, 226.52 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
226,52 EUR
ceny sú vrátane DPH