HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/050/18
Dodávateľ
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA
Malachovská cesta 17
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45932212
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Laboratórny stolček zdvíhací
Názov položky:
DHM / OTE, 64.9 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
64,90 EUR
ceny sú vrátane DPH