HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/051/19
Dodávateľ
CEIBA s.r.o.
Nánanská cesta 36
943 01 Štúrovo
IČO: 36548090
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Konzervátorský materiál, poštovné
Názov položky:
Konzervátorský materiál, 70.77 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
70,77 EUR
ceny sú vrátane DPH