HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/055/18
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Mobilné telefóny
Názov položky:
DHM / OTE, 1046.99 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 046,99 EUR
ceny sú vrátane DPH