HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/058/22
Dodávateľ
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Nahratie nového Registratúrneho plánu od 1.1.2023
Názov položky:
Všeobecné služby, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH