HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/060/19
Dodávateľ
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravska cesta 5820/9
841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Nákup kníh, poštovné
Názov položky:
Knihy, 118.89 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
118,89 EUR
ceny sú vrátane DPH