HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/062/18
Dodávateľ
CEIBA s.r.o.
Nánanská cesta 36
943 01 Štúrovo
IČO: 36548090
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Konzervátorský materiál, reštaurátorská miska, poštovné
Názov položky:
DHM / OTE, 816.98 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
816,98 EUR
ceny sú vrátane DPH