HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Objednávka OV/071/19
Dodávateľ
Lukáš Grešner, Ateliér Bojnice
Gazdovska 6/2
971 01 Prievidza
IČO: 17946573
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130
Grafické spracovanie a tlač pohľadnice a kalendárikov
Názov položky:
Tlačiarenské služby, 0.18 EUR
Názov položky:
Tlačiarenské služby, 0.05 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
280,00 EUR
ceny sú vrátane DPH