HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8634/2019

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8634/2019
Rok:2019
Predmet:Dodávka elektriny do každého odberného miesta odberateľa v zmluvnom období od 1.1. do 31.12.2020
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:MAGNA ENERGIA a.s.
Dátum uzatvorenia:20.12.2019
Dátum zverejnenia:20.12.2019
Dátum účinnosti:1.1.2020