HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 47/2020

Názov:Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 47/2020
Rok:2019
Predmet:Dodávka zemného plynu do každého odberného miesta odberateľa v zmluvnom období od 1.1. do 31.12.2020
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:A.En. Slovensko s.r.o.
Dátum uzatvorenia:20.12.2019
Dátum zverejnenia:20.12.2019
Dátum účinnosti:1.1.2020
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2019/Zmluva_20122019_gas.pdf PDF 11,85 MB