HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7652/2018

Názov:Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7652/2018
Rok:2018
Predmet:Dodávka elektriny do každého odberného miesta odberateľa v zmluvnom období od 1.1. do 31.12.2019
1. zmluvná strana:MAGNA ENERGIA a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:28.12.2018
Dátum zverejnenia:28.12.2018
Dátum účinnosti:28.12.2018
Textová verzia: nove_zmluvy/Addons/zmluva_28122018_2.pdf PDF 8,43 MB