HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dodatok k Zmluve o zabezpečení technika BOZP a PO

Názov:Dodatok k Zmluve o zabezpečení technika BOZP a PO
Rok:2014
Predmet:Zabezpečenie technika BOZP a PO a poskytovanie služieb dodaváteľ'ským spôsobom
1. zmluvná strana:Technik PO a BOZP v zastúpení p. Fedorom Nikmonom
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:10.10.2014
Dátum zverejnenia:10.10.2014
Dátum účinnosti:1.1.2015
Textová verzia: nove_zmluvy/Zmluva_1010214.pdf PDF 887,88 kB