HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Názov:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
Rok:2013
Predmet:Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu tvorby pracovných miest v rámci projektu "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve"
1. zmluvná strana:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:22.4.2013
Dátum zverejnenia:22.4.2013
Dátum účinnosti:23.4.2013
Fotokópia: zmluva_22042013.pdf PDF 6,18 MB