HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Poistná zmluva č. 25-11717

Názov:Poistná zmluva č. 25-11717
Rok:2015
Predmet:Úrazové poistenie osôb počas aktivačnej práce pre poistníka v rámci "Projektu dobrovoľnej práce"
1. zmluvná strana:UNION poisťovňa, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:11.3.2015
Dátum zverejnenia:11.3.2015
Dátum účinnosti:12.3.2015
Textová verzia: nove_zmluvy/Zmluva_11032015.pdf PDF 2,9 MB