HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Poistná zmluva č. 25-11972

Názov:Poistná zmluva č. 25-11972
Rok:2017
Predmet:Úrazové poistenie osôb počas aktivačných prác pre poistníka
1. zmluvná strana:UNION poisťovňa, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:30.11.2017
Dátum zverejnenia:30.11.2017
Dátum účinnosti:1.12.2017
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluva_30112017_edt.pdf PDF 8,92 MB