HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Príloha č. 1 k Zmluve č. 49/2019 o poskytovaní služieb

Názov:Príloha č. 1 k Zmluve č. 49/2019 o poskytovaní služieb
Rok:2019
Predmet:Rozsah poskytovaných služieb
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:Top privacy services s.r.o.
Dátum uzatvorenia:1.2.2019
Dátum zverejnenia:1.2.2019
Dátum účinnosti:1.2.2019
Textová verzia: nove_zmluvy/GDPR/2019_priloha__1_rozsah_poskytovanych_sluzieb_HNM.pdf PDF 224,41 kB