HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Príloha č. 2 k Zmluve č. 49/2019 o poskytovaní služieb

Názov:Príloha č. 2 k Zmluve č. 49/2019 o poskytovaní služieb
Rok:2019
Predmet:Cenník služieb
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:Top privacy services s.r.o.
Dátum uzatvorenia:1.2.2019
Dátum zverejnenia:1.2.2019
Dátum účinnosti:1.2.2019
Textová verzia: nove_zmluvy/GDPR/2019_priloha_2_cennik_sluzieb_HNM.pdf PDF 212,15 kB