HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 006/T/2006

Názov:Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 006/T/2006
Rok:2017
Predmet:Požiadavka na odber tepla pre rok 2018
1. zmluvná strana:Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:19.7.2017
Dátum zverejnenia:20.7.2017
Dátum účinnosti:1.1.2018
Textová verzia: nove_zmluvy/priloha_zmluva_19072017.pdf PDF 1,34 MB