HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo č. 12/2012

Názov:Zmluva o dielo č. 12/2012
Rok:2012
Predmet:Zateplenie depozitu (schodiska) na Ul. V. Clementisa č. 40 v Prievidzi
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:BAK, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia:15.10.2012
Dátum zverejnenia:16.10.2012
Dátum účinnosti:16.10.2012
Textová verzia: zmluva_15102012.pdf PDF 83,13 kB