HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo č. 19/2012

Názov:Zmluva o dielo č. 19/2012
Rok:2012
Predmet:Osadenie rozdeľovača vykurovania
1. zmluvná strana:BYTAS s r.o.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:20.12.2012
Dátum zverejnenia:20.12.2012
Dátum účinnosti:21.12.2012
Textová verzia: zmluva_20122012.pdf PDF 199,27 kB