HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dielo č. 7/PD

Názov:Zmluva o dielo č. 7/PD
Rok:2020
Predmet:Plošná inzercia na reklamných mapách (regiónu) Prievidza - Bojnice
1. zmluvná strana:Gaarp Media s.r.o.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:29.07.2020
Dátum zverejnenia:29.07.2020
Dátum účinnosti:29.07.2020
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2020/zmluva_29072020_edt.pdf PDF 2,75 MB